Bibliografie

Bij meerdere thema's uit het menu hiernaast vindt u een kleine lectuurselectie voor verdere studie en lering.

Hieronder volgen enkele bijkomende leessuggesties die niet enkel onder één of ander thema onder te brengen zijn.

 Boeken

Grün Anselm & Altman Petra, Rust en regelmaat, Wat je kunt leren van het leven in een klooster, Forte 2008

Jalics Franz, De contemplatieve weg, Carmelitana 2010

Peeters Tim, Gods eenzame zwijgers, De spirituele weg van de kartuizers, 2007

Steindl-Rast David, Het waakzame hart – De kunst van het contemplatieve leven, Lannoo 1990

Ter Steeg Maria, Een jaar Wijsheid uit de abdijen, Lannoo 2010

3delen leven bij de psalmen door P. Benoît Standaert (Lanno)

De drie peilers van Benoît Standaert (Lannoo)

In vrijheid en uit Liefde Enzo Bianchi (Averbode)

Gesprekken  , zuster Minke van Grandchamp van Michel Cornuz (Kok)

De monastieke tuin, Laura van abt poimên. (Lanno)

Anam Cara , mystiek uit de Keltische wereld.   John O'Donohue ( ten Have)